• Biblioteka 2023/2024

    • Godziny pracy biblioteki

     Biblioteka zaprasza:

          Poniedziałek:  945–1245

     Wtorek:  950 – 1150

      Środa: 945 – 1245

        Czwartek:  950–1050

     Piątek: 940 – 1040

   • Biblioteka zaprasza do wypożyczania

    książek zakupionych w ramach


    Narodowego Programu Rozwoju

    Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025

     

   • Nowości biblioteczne

    • Czego uczy nas "Czerwony Kapturek"?

     21 lutego 2024 r.  biblioteka  gościła dzieci z oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki z uwagą słuchały fragmentu bajki o Czerwonym Kapturku, odgadywały zagadki oraz wykonały postać bohaterki z papierowych kółek. Z wszystkimi zadaniami poradziły sobie bardzo dobrze. Podczas rozmowy doszliśmy do wniosku, że  nigdy nie wolno bezgranicznie ufać obcym osobom. Nawet pozornie bardzo przyjazny nieznajomy, może mieć złe intencje. Nigdy nie będziemy wiedzieli, kim jest druga osoba i jakie ma zamiary, dopóki dobrze jej nie poznamy.

     • Mała książka -wielki człowiek

     • 4 marca 2024 r. uczniowie klasy I zostali pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz regulaminem zachowania w bibliotece.  Podczas spotkania odgadywali zagadki związane z bohaterami literackimi oraz wysłuchali fragmentu książki Justyny Bednarek „Wnuczka Antykwariusza”. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy oraz „wyprawki czytelnicze”, które szkoła otrzymała w ramach ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci.

     • Czy istnieje "złota rybka"?

     • 22 kwietnia 2024 r. kolejny raz w bibliotece gościliśmy dzieci z oddziału przedszkolnego. Tym razem przedszkolaki posłuchały bajki A. Puszkina „O rybaku i rybce”, która uczy nas, że nie można żądać zbyt wiele, a chciwość nie jest dobrą cechą. Następnie wykonały kolorowe rybki z papierowych talerzyków oraz kolorowych kółek. Prace dzieci stanowiły dekorację w kąciku czytelniczym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski na szkolnych korytarzach podczas Światowego Dnia Książki.

     • "Radość czytania" - eliminacje szkolne

     • Protokół przebiegu szkolnego etapu

      konkursu czytelniczego „Radość czytania”

      z dnia 29 kwietnia 2024r.

       

      Konkurs został zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej                   

       im. Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Babicach

      Celem konkursu było:

      - promowanie aktywnego czytania,

      - rozbudzanie zainteresowań twórczością literacką autorów piszących dla dzieci i młodzieży,

      - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,

       -promocja biblioteki i jej zbiorów.

      Do  konkursu przystąpiło 16 uczniów z dwóch grup wiekowych:

      I grupa: kl. I - III (10 uczniów)

      II grupa: kl. IV – VI (6 uczniów)

       

      Komisja konkursowa w składzie:

      Jadwiga Kowalik - przewodnicząca

      Małgorzata Kupczak- członek

      Justyna Szostak– członek

      Alina Kras- członek

      dokonała oceny prezentacji uczniów wg następujących kryteriów:

      - technika czytania (płynność, odpowiednie tempo, dykcja),

      - interpretacja (pauzowanie, modulacja głosu, kontakt z odbiorcą),

      - dobór tekstu (rozumienie i utożsamianie się z czytanym tekstem),

      - ogólne wrażenie artystyczne,

      -czas prezentacji utworu,

      przyznając następujące wyróżnienia:

      - w I grupie wiekowej (kl. I - III):  Sara Burzyńska kl. III,

                                                              Hanna Mielnik kl. III

      - w II grupie wiekowej (kl. IV - VI): Zuzanna Pokarowska kl. V,

                                                                 Dawid Tysz kl. V,

                                                                 Lena Welcz kl. V

      Wyróżnione osoby zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, który odbędzie się 9 maja 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obszy.

     • "Radość czytania" - eliminacje gminne

     • 9 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXII gminnych eliminacjach konkursu „Radość  czytania” pod hasłem „Autorzy książek dla dzieci i młodzieży”. Uczennice: Hanna Mielnik z kl. III oraz Lena Welcz z kl. V zajęły III miejsca w „swoich” kategoriach wiekowych. Ponadto Zuzanna Pokarowska z kl. V otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami.