• Koła zainteresowań

    • KOŁO TANECZNO-SPORTOWE

    •                „Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością,

              umysł traci swoją zdolność kontroli,

             a ciałem zaczyna kierować serce.”

      

     Taniec jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację  sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową.      Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu,          a muzyka dodaje tylko specjalnego wyrazu tym ruchom.

     Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obszy w naszej szkole prowadzone  są zajęcia taneczne dla dziewcząt. Koło taneczno-sportowe działa od pięciu lat pod ph. „Na skrzydłach tańca”Głównym celem jego powstania była myśl  o uczennicach, którym szczególną radość sprawiają zajęcia prowadzone z użyciem różnorodnych przyborów. Praca z rekwizytem (pompony, wstążki gimnastyczne, chusty itp.) zaspokaja ich naturalną potrzebę zabawy, a jednocześnie uczy dokładności, zręczności i precyzji ruchów. Podczas zajęć dziewczynki nabywają odwagi i pewności siebie, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Udział w zajęciach rozwija i pogłębia zainteresowanie tańcem, poprawia estetykę i harmonię ruchu oraz wyczucie rytmu. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Swoje umiejętności i zdolności taneczne dziewczynki prezentują na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Zajęcia odbywają się po lekcjach i są bezpłatne. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u instruktora p. Małgorzaty Kupczak.

            Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą,

                          najpiękniejszą ze wszystkich sztuk,

                   bo nie jest tylko prostą interpretacją czy

                     wyobrażeniem życia; jest samym życiem.

                                                                    Havelock Ellis

   • brak danych