• Aktualności

     • „Razem na Święta 2021”

      20.12.2021

      W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. W ramach tej akcji zorganizowaliśmy pomoc dla Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę”. Celem działalności stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, głównie kotów i psów przed bezdomnością. Organizacja nie jest schroniskiem ani przytuliskiem. Zwierzęta, którym szuka się opiekunów, mieszkają w domach zastępczych, wraz z rodzinami. Nasza społeczność szkolna w trosce o los zwierząt zebrała karmę oraz potrzebne artykuły dla psów i kotów. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Opiekę nad akcją objął Samorząd Uczniowski wraz z SKO Szkoły Podstawowej w Babicach.

     • Szkolne spotkanie wigilijne - Jasełka

      19.12.2021

      17 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. Pomimo trudności związanych z pandemią spotkaliśmy się, aby wspólnie pomodlić się, symbolicznie podzielić opłatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia. Uczestnicy koła misyjnego przygotowali jasełka-widowisko o tematyce świąt Bożego Narodzenia, które przybliżyło nam okoliczności narodzin Pana Jezusa. Przedstawienie jasełkowe było dla nas wszystkich lekcją wzajemnego zbliżenia, miłości, zadumy i refleksji oraz wprowadziło w atmosferę świąt Bożego Narodzenia pełnych pięknych tradycji i podniosłego nastroju.

     • Konkurs gwarowy

      19.12.2021

      Uczniowie z naszej szkoły przystąpili do konkursu językowego na „odszyfrowanie” wyrazów gwarowych zawartych w pieśniach dunajowych . Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej w ramach Akcji ,,Lubelszczyzna dunajuje”, by rozpropagować wśród młodego pokolenia dziedzictwo kulturowe, które zostało dostrzeżone i wyróżnione w Polsce, poprzez wpis na Krajową Listę UNESCO.

     • KONKURS BOŻONARODZENIOWY

      15.12.2021

      REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

      1. ORGANIZATOR KONKURSU:

      Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach.

      CELE KONKURSU:

      • Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.;
      • Rozwijanie
     • Szkolne dni profilaktyki

      11.12.2021

      W obecnych czasach funkcjonujemy online już na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Nieograniczony dostęp do zasobów sieci to przede wszystkim wielkie możliwości, ale też duże zagrożenie. Częste przebywanie w wirtualnym świecie sprawia, że przenosimy tam swoje codzienne sprawy, problemy, poszukujemy rozwiązań. Nie zawsze jednak znajdujemy odpowiednie wyjaśnienia i wsparcie, a wręcz przeciwnie często jesteśmy narażeni na przemoc i „hate” ze strony niekulturalnych użytkowników. Niestety, czasy pandemii sprzyjają tym zjawiskom. Ważne, aby przestrzegać dzieci przed cyberprzemocą, a w sytuacjach zetknięcia się z nią nauczyć prawidłowej reakcji na zagrożenia.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 16.01.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych