• Złote szkoły

    • https://cloud-1.edupage.org/cloud/ifxcb8c34c9989a20d9_eduresized_1.png?z%3A3plgmMfaUopofDQzluzNLO6LugHSXkGLVCtfAiVnrmbVV5RJmdmLVh%2FGgrKinVOYFxWCIUZvHt914efkNtujtA%3D%3D

      

     Złote Szkoły NBP  to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Nasza szkoła w grudniu 2022 przystąpiła do  tego programu.  Głównym jego celem   jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Hasło tegorocznej edycji programu  „POZNAJEMY BANK CENTRALNY”. Zgodnie z regulaminem powołana została drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie koordynator Marzanna Gutyj,  nauczyciel Małgorzata Kupczak,  uczniowie: Paweł Kawa, Beniamin Kubów, Katarzyna Oleszek,  Joanna Rorat z klasy 8 oraz  Malwina Hałasa, Julia Horodko, Sandra Kowalska,   Maja Pikuta  z klasy 7..

      

     Zadania do wykonania w III edycji

     Drużyna ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

     1. Lekcja z ekonomią
      Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.
     2. Szkolna debata
      Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym miejscu. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.
     3. Warsztat uczniowski
      Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego wiedzę z zakresu tematu przewodniego edycji. Warsztat może odbyć się np. na zasadach lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku. Warsztat może odbyć się w szkole lub w innym miejscu. Opiekunem merytorycznym uczniów przeprowadzających warsztat mogą być nauczyciele ze szkoły, z uczelni lub z innej placówki naukowej.

      Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP

      

     https://szkolababice.edupage.org/elearn/pics/text/e450791a6a3e6eb85f10a6626f577cb8487cae60