• Dziękczynienie za beatyfikację

    • Dnia 28 września br. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbyło się dziękczynienie za beatyfikację Patrona szkoły Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

     Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele. Następnie społeczność szkolna w orszaku z pocztem sztandarowym udała się do szkoły. Tam uczniowie klasy VIII zaprezentowali część artystyczną, która rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły. Program artystyczny przybliżył życie i działalność nowego błogosławionego. Ponadto uczniowie mieli okazję obejrzeć fragmenty transmisji filmowej z uroczystości beatyfikacyjnych. Kolejnym punktem obchodów było ogłoszenie wyników konkursu na portret beatyfikacyjny Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość zakończył słodki upominek przygotowany przez Radę Rodziców. Dzieci mogły delektować się wyśmienitymi pączkami, co stanowiło nawiązanie do zwyczaju częstowania pączkami przez Stefana Wyszyńskiego swoich studentów z Duszpasterstwa Akademickiego.

     Biorąc udział w tak ważnej uroczystości, daliśmy wyraz uznania dla Patrona naszej szkoły - Kard. Stefana Wyszyńskiego, autorytetu reprezentującego wartości bliskie naszej społeczności szkolnej.

    • Dziękczynienie za beatyfikację 28.09.2021 r.

    • W najbliższy wtorek (28.09.2021 r.) odbędzie się szkolne dziękczynienie za beatyfikację patrona szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpocznie się o 8:00 Mszą Świętą dziękczynną za beatyfikację w kościele pw. Andrzeja Boboli w Babicach. Dzieci są proszone o stawienie się w strojach galowych o 7:50 przed szkołą. Skąd wyruszą wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielami do kościoła. Po Eucharystii nastąpi przejście do szkoły, w której rozpocznie się część artystyczna oraz rozstrzygnięcie konkursu na portret beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego. Gdy uroczystości dobiegną końca, zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem.

    • Informacja o ubezpieczeniu

    • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach informuje, że Rada Rodziców spośród różnych ofert firm ubezpieczeniowych wybrała firmę PZU. Dobrowolna składka na ubezpiecznie dzieci wynosi 50 złotych (bez zmiany od ubiegłego roku szkolnego).

     Rodzic ubezpieczając dziecko wypełnia druk deklaracji do zbiorowego ubezpieczenia który otrzyma w szkole podstawowej.

     Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się poniżej:

    • !!!KONKURS!!!

    • REGULAMIN KONKURSU NA
     „PORTRET BEATYFIKACYJNY
     KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO”

      

     1. Cele konkursu:

      

     • przybliżenie postaci patrona szkoły i kultywowanie pamięci o Nim,
     • rozwijanie zainteresowań plastycznych i kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów,
     • wyrażenie swoich myśli i uczuć w wykonanych pracach.

      

     1. Regulamin konkursu:

      

     • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w dwóch grupach wiekowych:
     • I grupa: oddział przedszkolny oraz kl. I – III
     • II grupa: kl. IV – VIII
     • Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych,
     • Format: A3 lub większy,
     • Technika dowolna,
     • Prace należy dostarczyć do 23 września 2021 r. do biblioteki szkolnej,
     • Każda praca powinna zawierać następującą informację:
     • imię i nazwisko autora,
     • klasę ucznia/uczennicy.
     • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe,
     • Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji,
     • Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę,
     • Ogłoszenie laureatów 28 września 2021r.

      

     1. Ocena prac:

      

     Jury przy wyborze nagradzanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami:

      

     • zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
     • walory artystyczne pracy,
     • poziom inwencji twórczej,
     • bogactwo zawartych treści,
     • wrażliwość artystyczna autora,
     • spełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie.

      

     Organizator: Za organizację konkursu odpowiada ks. Łukasz Łukasiewicz

    • Narodowe Czytanie

    •          Lekturą jubileuszową dziesiątej odsłony Narodowego Czytania została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Prezydent RP tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji:

      „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

                 Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem.

                Corocznie biblioteka szkolna włącza się w tę akcję. Tegoroczne Narodowe Czytanie w naszej szkole zostanie przeprowadzone w środę 8 września 2021r. o godz. 10.55. Uczniowie klas  VII i VIII będą czytać dramat z podziałem na role.

            Narodowe Czytanie to akcja promująca czytelnictwo, pokazująca jak ważne i piękne jest czytanie książek.