• Konkurs KRUS - rymowanka

    • Konkurs pt. Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008 - 2011. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

     W załącznikach oraz pod linkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym (krus.gov.pl) znajdują się szczegółowe informacje.

     W tym roku Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do 15.03.2022r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, adres e-mail:  lublin@krus.gov.pl.

     Zachęcamy do udziału w konkursie!