• Dni Otwarte w szkołach ponadpodstawowych w Biłgoraju

    •                W dniu 21 marca br. uczniowie klasy 8 naszej szkoły wraz z wychowawcą i ks. Łukaszem Łukasiewiczem wyjechali na Dni Otwarte do  Biłgoraja, aby poznać i przeanalizować ofertę szkół ponadpodstawowych w powiecie biłgorajskim. Wyjazd ten miał na celu wsparcie młodzieży w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych.

                     Pierwszą szkołą, którą odwiedzili, było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Na początku zostali oni zaproszeni na aulę, gdzie ogólnie zostały zaprezentowane poszczególne kierunki kształcenia. Następnie uczniowie przystąpili do zwiedzania. Przewodnik zaprezentował im tamtejsze szkolne realia, przedstawił poszczególne profile z liceum, technikum oraz szkoły branżowej. Odbyły się również pokazy zawodów, w których kształci szkoła. Podczas pokazów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, jak wygląda nauka w RCEZ. Młodzi kandydaci do szkoły średniej mogli też poradzić się swoich starszych kolegów odnośnie do wyboru przyszłej szkoły.
                W drugiej kolejności przestąpili progi Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Tutaj również pierwszym etapem było ogólne zaprezentowanie profili kształcenia, które odbyło się na auli. Samorząd uczniowski tejże szkoły przeprowadził quizy z wiedzy na temat ich placówki, w którym nasi ósmoklasiści brali aktywny udział i otrzymali większość nagród. Zakończenie prezentacji umilił występ wokalny tutejszych uczniów. Później przyszli absolwenci zostali podzieleni na grupy, a każdej z nich przydzielono przewodnika, który był uczniem liceum. Przewodnicy oprowadzili uczniów naszej szkoły po klasach, gdzie czekały na nich różne  pokazy w pracowniach przedmiotowych, np. biologicznej, chemicznej, informatycznej, językowej.
              Kolejnym etapem było odwiedzenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Najpierw gospodarze zaprezentowali nam swoje oferty i kierunki kształcenia przyszłych fachowców w technikum oraz szkołach branżowych, oprowadzając nas po pracowniach. Następnie mieliśmy możliwość obejrzenia na hali sportowej wystaw prezentujących ofertę kształcenia tejże placówki oraz wysłuchania wystąpienia dyrekcji, podczas którego poszczególne profile były szerzej opisywane.     

              Dni Otwarte to dobra impreza dla młodzieży planującej już swoją karierę edukacyjno-zawodową. Miejmy nadzieję, że ten wyjazd nieco naświetlił przyszłym absolwentom naszej szkoły wybór nowej drogi kształcenia.

      

    • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022


    • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W bieżącym roku szkolnym ten dzień przypadł na 8 lutego. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata.

     DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

     W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wsparła DBI przez zorganizowanie lokalnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Według regulaminu  inicjatywy te mogą się odbywać od początku lutego do końca marca 2022. Na oficjalnym profilu DBI zgłosiliśmy naszą inicjatywę, która polegała na nagraniu filmu promującego bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki takiej formie propagowania bezpieczeństwa w sieci mogliśmy dotrzeć do całej lokalnej społeczności, wykraczającej również poza mury naszej szkoły. Szkoła otrzymała elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI, a ponadto mamy szansę wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI, w którym czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

     Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu stworzonego przez uczniów naszej szkoły z kl. VI oraz VII:

    • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

    • W dniu 1 marca 2022r. w naszej szkole zorganizowany został Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. Uczniowie rywalizowali na dystansie 1963m. . 

     Zwycięzcy:

     I - Rogoża Wojciech 

     II - Kominek Marcin

     III - Bodys Wiktor

     Zwycięzcy otrzymali dyplomy i rzeczowe nagrody, natomiast wszyscy uczestniczy - nagrody pocieszenia.

    • V edycja Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Uczniów Szkół Podstawowych

    • W piątek 11 marca br. w Sandomierzu, w siedzibie filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się V edycja Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Uczniów Szkół Podstawowych, przygotowanego przez pracowników oraz studentów kierunku filologia angielska. W konkursie wzięło udział 50 uczniów reprezentujących 12 szkół z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także JEDNA szkoła z województwa lubelskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym JM Rektora UJK, prof. dr hab. Stanisława Głuszka, Burmistrza Miasta Sandomierza – Pana Marcina Marca, Starosty Powiatu Sandomierskiego – Pana Marcina Piwnika, a także Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Agencji Rozwoju Przemysłu – Oddział w Tarnobrzegu.

     Pod opieką nauczycielki języka angielskiego p. Eweliny Garguli, w progi uczelni skromnymi kroczkami zawitali również uczniowie naszej szkoły: Beniamin Kubów kl. VII, Paweł Kawa kl. VII oraz Maciej Sokół kl. VIII. Trzeba przyznać, że konkurencja była ogromna, gdyż poziom współzawodników był bardzo wysoki. Jak się okazało, nasi mistrzowie języka nie odbiegają swoją wiedzą i umiejętnościami od rówieśników z dużych miast; co prawda nie udało nam się stanąć na podium, ale Maciej zajął bardzo wysokie 5 miejsce z wynikiem 72,5 pkt /90 pkt, uzyskując nagrodę pocieszenia. Natomiast chłopcy z kl. VII Beniamin i Paweł również uzyskali dosyć wysokie punktacje i obiecali, że nieustannie będą szlifować umiejętności językowe z angielskiego oraz nadal próbować swoich sił w konkursach. W drodze powrotnej nie omieszkaliśmy zawitać w progi najsłynniejszej na świecie restauracji, aby zaserwować sobie zasłużone „łakocie i witaminy” .

     W doskonałych humorach wróciliśmy bezpiecznie i szczęśliwie do domu, dzięki fantastycznemu szoferowi Panu Sławomirowi Teteryczowi.

    • Wideokonferencja dla rodziców "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?"

    • Szanowni Rodzice,
     w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?".
     Przewidziano wystąpienia:

     1. "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?" -  z p. Anna Radziwiłko - psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;
     2. "Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?"  - p. dr Wiesław Poleszak - psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji - specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.

      

     Link do wideokonferencji:
     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a