• 231.rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka.

    • 3 maja 2022 r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w gminnych obchodach  231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w Dniu Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości  do kościoła pw. NMP w Obszy.  Wójt Gminy pan Andrzej Placek w swoim wystąpieniu podkreślił  znaczenie Konstytucji 3 Maja dla budowania suwerennej, silnej, bezpiecznej i niepodległej Polski. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Obszy zaprezentowali uroczystą akademię okolicznościową. W dalszej kolejności ks. proboszcz Paweł Sochacki odprawił  Mszę świętą w intencji strażaków naszej gminy. Obchody zakończyły się spotkaniem okolicznościowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy.

    • Finish!!!

    • Yippee!

     Naszym dzielnym #Superkoderom udało się przygotować interaktywne widowisko osnute na kanwie klasycznej powieści „Czanoksiężnik z Krainy Oz”, z wykorzystaniem robota - mBota, który… odgrywa rolę Dorotki!

     Choć trzeba, przyznać, że nie było łatwo i musieliśmy napotkać wiele przeciwności losu to dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników oraz włożeniu w projekt ciężkiej pracy udało nam się kroczek po kroczku dobrnąć do końca.

     Nasza praca rozpoczęła się od złożenia robotów, następnie testowaliśmy je tworząc krótkie skrypty.

     W dalszej kolejności wyruszyliśmy spotkać się z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz, zapoznaliśmy się z bohaterami i ich przygodami, poznaliśmy niezbędne słownictwo.

     Na kolejnych zajęciach nagrywaliśmy kwestie i dialogi do stworzenia widowiska. Nie mogło zabraknąć również ścieżki, po której porusza się nasz M-bot, w związku z tym na lekcjach godziny wychowawczej i techniki stworzyliśmy plakat i postacie.

     Co było dalej? … Kamera! Akcja!, czyli łączyliśmy dialogi na ekranie z ruchem robota-Dorotki oraz tworzyliśmy mapę i łączyliśmy sceny w dłuższe sekwencje.

     Do Oscara za Najlepszy Montaż nominowani są…, czyli ostatni etap pracy - stworzyliśmy multimedialny projekt.

     Zachęcamy do obejrzenia relacji z naszej pracy pod linkiem:

     https://szkoly.superkoderzy.pl/babice-2021

    • Konkurs plastyczny ,,Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”.

    •  

     Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; współorganizatorzy to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. W ramach konkursu należało wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymyślonego pogromcę smogu Smogożercę/Smogołapka, którego postać będzie odpowiedzialna za walkę z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym smogiem. Najciekawsze prace, samodzielnie wykonane przez uczestników konkursu, zostały wysłane drogą elektroniczną do organizatora konkursu: trzy prace plastyczne z oddziału przedszkolnego oraz dziesięć prac z klas I-III. Jury wybierze z każdej kategorii /przedszkolnej i szkolnej/po 3 laureatów oraz przyzna 50 wyróżnień. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo lub telefonicznie.

    • Konkurs plastyczny „Jak oszczędzać wodę”

    • Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Aktywni Błękitni-Szkoła Przyjazna Wodzie”. W ramach tego program  PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie  zorganizował konkurs plastyczny ,,Jak oszczędzać wodę” dla klas I-VIII. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym. W tym konkursie z naszej szkoły wzięło udział 11 uczniów: Dawid Buńko kl. I, Oliwia Brodziak kl. II, Jan Gdyra kl. II,  Marcel Sereda kl. II, Karolina Kominek kl. II, Zuzanna Oleszek kl. III, Dawid Tysz kl. II Nikola Otkała kl. II, Amelia Padiasek kl. IV, Maja Machnio kl. V, Małgorzata Kominek kl. V. Samodzielnie wykonane prace zostały wysłane na adres organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 9 maja 2022r. Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazane adresy uczestników konkursu.

    • Konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 rozstrzygnięty!

    •  

     https://www.youtube.com/watch?v=f-0S-kdCcD8...

      

     Mamy to!

     Jesteśmy wśród 34 zwycięzców konkursu na najlepszą inicjatywę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, zorganizowanego przez Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet, pod patronatem NASK - Państwowego Instytutu Badawczego!!!

     Z okazji DBI na oficjalnej stronie zostało zarejestrowanych 5005 lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, w tym 406 szkół wzięło udział w konkursie.

     Komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem organizatorzy i uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością. Wśród zrealizowanych propozycji znajdowały się zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne, konkursy, warsztaty, pogadanki oraz apele. Powstały setki plakatów, a także wiele filmów, piosenek, wierszyków i spektakli.

     Komisja oceniała każde sprawozdanie pod kątem następujących aspektów:

     -jakości merytorycznej;

     -rzetelnego i dostosowanego do wieku odbiorców przedstawienia kwestii bezpieczeństwa w internecie;

     -dotarcia do możliwie jak największej i zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości oraz typu placówki i środowiska, w którym działa);

     -innowacyjności, rozumianej jako wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy.

     Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych sprawozdań, jury podjęło decyzję o wyborze laureatów.

     Za przeprowadzenie jednej z najlepszych inicjatyw DBI 2022 otrzymujemy pakiet 30stu książek edukacyjnych.

     Oficjalne wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej:

     https://www.saferinternet.pl/.../konkurs-na-najciekawsza...

     Na początku postu przypominamy zwycięski filmik stworzony przez uczniów kl. VI oraz VII. BRAWO

    • Projekt "Piramida Cheopsa"

    • 25 kwietnia 2022 roku w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbyło się podsumowanie przygotowanego z dużym rozmachem projektu - „Piramida Cheopsa”. Część oficjalną spotkania rozpoczęli gospodarze uroczystości – Waldemar Gardiasz Dyrektor Technikum i Monika Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, którzy serdecznie powitali przybyłych na to wydarzenie Gości. Liczne grono zaproszonych reprezentowali: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Mirosław Wójcik Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS Dziekan i kierownik Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS, dr Małgorzata Cudna wykładowca Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS, dr Eliza Jackowska-Boryc wykładowca Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS, Grzegorz Grzywaczewski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Krzysztof Staruch Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jacek Misiuk Konsultant ds. doradztwa zawodowego Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Witold Marucha Wicestarosta Zamojski, a także dyrektorzy, nauczyciele i ponad trzystu uczniów. Trójka uczniów z klas VII i VIII naszej szkoły aktywnie uczestniczyła  w wydarzeniu „Piramida Cheopsa”, realizowanym w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki wraz z  uczniami  24 szkół podstawowych z całego regionuProjekt dotyczył GeoGebry, darmowego oprogramowania, które robi furorę w nowoczesnym nauczaniu matematyki . Rozpoczął się on od tego, że we współpracy z UMCS przeprowadzone były zajęcia  on-line z GeoGebry dla uczniów i nauczycieli. Po opanowaniu  podstaw GeoGebry, przeszliśmy do  geometrii przestrzeni. Efektem projektu  było  zbudowanie modelu piramidy Cheopsa z pudeł tekturowych, a w zasadzie graniastosłupów, które przygotowali uczestnicy. Model Piramidy Cheopsa przygotowany był w skali 1:40 i zbudowany  z dziesięciu warstw składających się z 960 prostopadłościanów. Prostopadłościany, z których powstał model Piramidy Cheopsa, były  wykonane z tektury przez uczniów szkół podstawowych po wcześniejszym zaprojektowaniu siatek tych brył w aplikacji GeoGebra. Uczniowie naszej szkoły wykonali 25 prostopadłościanów z 7  warstwy piramidy. Na placu przyszkolnym blisko 400 osób (w tym 300 uczniów szkół podstawowych)  ustawiało model Piramidy Cheopsa, a wśród nich  trójka naszych uczniów: Maciej Sokół, Paweł Kawa, Beniamin Kubów.

    • "DZIEŃ KAPCI"

    • Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 13 kwietnia w naszej szkole odbył się  "Dzień Kapci".  W tym dniu nasi uczniowie, a także nauczyciele, przyszli do szkoły w kapciach, bamboszach i innym domowym obuwiu. Wszyscy biorący udział w zabawie cały dzień mogli czuć się swobodnie i komfortowo. Taka mała zmiana w naszej codziennej garderobie, jak zamiana butów na kapcie, okazała się ważna i zabawna.  Szkoła w tym dniu również zyskała pięknie wypolerowane podłogi. 

     Dziękujemy za udział w naszej zabawie.

     Cieszymy się, że wiele osób w szkole czuje się jak w domu.

    • DZIEŃ AUTYZMU

    • 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak solidarności z osobami z autyzmem.

      

      

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ”

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ”

     21 marca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs ekologiczny. Zorganizowany był dla dwóch kategorii wiekowych: oddział przedszkolny i klasy I-III oraz klasy IV-VIII .

     Celem głównym było:

     • Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

     Celem szczegółowym:

     • zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

     • poszerzanie świadomości ochrony środowiska,

     • wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych,

     • zabawa twórcza.

     W I kategorii wiekowej wzięło udział 13 uczniów.

     W II kategorii wiekowej wzięło udział 4 uczniów.

     Jury konkursu w składzie:

     Przewodniczący: Ewa Bodys -Teterycz – dyrektor szkoły

     Członkowie: Wanda Maciocha

     Sławek Teterycz

     nagrodziło następujące osoby:

     I MIEJSCE

     Karolina Kominek kl. III

     Lena Welcz kl. III

     Hanna Mielnik kl. I

     Julia Maksim kl. II

     Mateusz Maksim kl. V

     II MIEJSCE

     Dawid Smolak kl. I

     Oliwia Oleszek kl. III

     Antoni Otkała “0”

     Miłosz Welcz kl. I

     Lena Ćwikła kl. III

     Antoni Grzyb kl. I

     III MIEJSCE

     Nikola Otkała kl. IV

     Maja Pikuta kl. VI

     Ksawery Mach kl. I

     Sandra Szozda kl. VI

     Szymon Dobosz “0”

     Sara Burzyńska kl. I

      

     Protokół przebiegu szkolnego konkursu

     FESTIWAL TALENTÓW”

     z dnia 21 marca 2022 r.

     Dnia 21 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs „Festiwal talentów.”

     Konkurs skierowany był do uczniów, którzy chcieli zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. W konkursie uczestniczyli uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

     I grupa: oddział przedszkolny oraz kl. I - III

     II grupa: kl. IV – VII

      

     Prezentacje uczniów mogły mieć następujące formy:

     • śpiew

     • taniec

     • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

     • pokaz umiejętności gry aktorskiej

     • pokaz sprawności fizycznej

     • prezentacja treści kabaretowych

     • małe formy teatralne

     • gra na dowolnym instrumencie

     • recytacja

     • występy sportowo-akrobatyczne

     • zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne

     • inne

     Do konkursu przystąpiło:

     - 12 uczniów z I grupy wiekowej,- 9 uczniów z II grupy wiekowej.

     Komisja konkursowa w składzie:

     Ewa Bodys – Teterycz (dyrektor szkoły)– przewodnicząca

     Wanda Maciocha (nauczyciel)- członek

     Sławomir Teterycz (pracownik szkoły)- członek

     dokonała oceny poziomu zaprezentowanych talentów wg przyjętych kryteriów, zgodnie z regulaminem konkursu, w następujących kategoriach:

     I grupa wiekowa:

     I miejsce: - Lena Welcz kl. III

     - Zuzanna Oleszek kl. III

     - Dawid Tysz kl. III

     II miejsce: - Zuzanna Pokarowska kl. III

     - Julia Maksim kl. II

     - Szymon Hałasa kl. III

     III miejsce – Martyna Szostak kl. II

     II grupa wiekowa:

     I miejsce: - Sandra Szozda kl. VI

     - Maja Pikuta kl. VI

     II miejsce: -Anna Burzyńska kl. IV

     - Maja Bździuch kl. IV

     III miejsce - Mateusz Maksim kl. V

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki:

     I grupa wiekowa:

     Dawid Buńko kl. I

     Hanna Mielnik kl. I

     Dawid Smolak kl. I

     Miłosz Welcz kl. I

     Anna Wołos kl. I

     II grupa wiekowa:

     Wiktoria Komosa kl. IV

     Nikola Otkała kl. IV

     Barbara Syty kl. IV

     Sabina Granda kl. IV

      

      

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „KREATYWNY PLECAK„

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „KREATYWNY PLECAK„

     22 marca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs kreatywny plecak. Zorganizowany był dla dwóch kategorii wiekowych: oddział przedszkolny i klasy I-III oraz klasy IV-VIII .

     Celem głównym była:

     • pomysłowośc oraz kreatywność

     • wspólna dobra zabawa

     W I kategorii wiekowej wzięło udział 25 uczniów.

     W II kategorii wiekowej wzięło udział 41 uczniów.

     Jury konkursu w składzie:

     Przewodniczący: ks. Łukasz Łukasiewicz -katecheta

     Członkowie: Ewa Bodys -Teterycz – dyrektor szkoły

     Ewa Klujew- sekretarz szkoły

     nagrodziło następujące osoby:

     W I kategorii wiekowej.

     I MIEJSCE

     Szymon Hałasa kl. III

     Mikołaj Kozyra kl. III

     II MIEJSCE

     Sara Burzyńska kl. I

     Hanna Mielnik kl. I

     III MIEJSCE

     Kornelia Wyrywa kl. II

     Jan Gdyra kl. II

     Zuzanna Oleszek kl. III

     W II kategorii wiekowej

     I MIEJSCE

     Wiktor Bodys kl. VIII

     Wiktoria komosa kl. IV

     Kamil Zawidczak kl. IV

     II MIEJSCE

     Anna Burzyńska kl. IV

     Mateusz Maksim kl. V

     Julia Horodko kl. VI

     Marcin Kominek kl. VIII

     Łukasz Rak kl. V

     III MIEJSCE

     Sandra Szozda kl VI

     Julia Oleszek kl. VIII

      

      

    • "KREATYWNY PLECAK"

    • 22 marca 2022r. odbył się również szkolny konkurs na „Kreatywny plecak”. Zadaniem dzieci było zapakowanie swoich szkolnych przyborów w coś twórczego, oryginalnego i pomysłowego. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział aż 66 uczniów. Najciekawsze „plecaki” zostały wyłonione i nagrodzone przez komisję.

    • 1 DZIEŃ WIOSNY

    • 21 marca 2022r. w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Postanowiliśmy spędzić ten dzień w atmosferze dobrej zabawy. Z tej okazji odbyły się konkursy: „Festiwal talentów” oraz ,,Pokaz mody ekologicznej”. Pierwszy z nich miał na celu promocję umiejętności i pasji naszych uczniów, którzy przed komisją i społecznością szkolną prezentowali swoje talenty plastyczne, recytatorskie, muzyczne, akrobatyczne, gimnastyczne itp. Uczniowie podzielili się z innymi swoimi zainteresowaniami i być może podsunęli pozostałym pomysły na spędzanie wolnego czasu. Występ przed publicznością wymagał wielkiej odwagi, za co wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz dyplomami i upominkami.

     Kolejny konkurs popularyzował wiedzę dotyczącą segregacji i recyklingu odpadów. Ekologia we współczesnym świecie to bardzo ważna sprawa. Wiedzą o tym wszyscy, ale najbardziej świadomi są tego uczniowie. Zadaniem chętnych dzieci było przygotowanie i zaprezentowanie strojów przed komisją, które wykonane były z surowców wtórnych. Stroje promowały materiały ekologiczne oraz materiały do recyklingu. Były ubiory z lnu i bawełny, biżuteria z papieru, kwiaty oraz materiały z odzysku: folia, nakrętki od butelek, plastikowe butelki, wytłaczanki, płyty CD, tektura, gazety. Modelki i modele prezentowali swoje stroje na sali gimnastycznej przy dźwiękach muzyki, czując się jak na prawdziwym wybiegu. Wszyscy uczestnicy pokazu bardzo się starali, każdy z nich odniósł sukces i otrzymał nagrodę.

     Za pomoc w poszukiwaniu oryginalnych pomysłów należą się również podziękowania rodzicom, którzy włączyli się w to dzieło. Myślimy, że nasze niepowtarzalne kreacje mogą być inspiracją dla profesjonalnych projektantów mody.

      

     Wszystkim serdecznie dziękujemy.

    • WESOŁYCH ŚWIĄT!

    • Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, dużo radości oraz wszelkiej pomyślności.

     Mamy nadzieję, że nadchodzące dni będą wypełnione spokojem i wzajemną życzliwością oraz będą sprzyjały zatrzymaniu się i docenieniu tego, co piękne w życiu.

     Niech Zmartwychwstały Jezus wszystkim błogosławi.

      

     Dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi
     Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia
     Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach

    • Konkurs recytatorski

    • W piątek (08.04.2022r.) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej odbyła się XX edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Mieczysława Romanowskiego.

     Jak podają organizatorzy konkursu: ,,Ten wybitny poeta romantyzmu poprzez udział w Powstaniu Styczniowym i bohaterską śmierć w lesie pomiędzy Łukową a Józefowem stał się na zawsze, nierozerwalnie związany z naszym regionem.”

     Celem konkursu było przybliżenie twórczości i sylwetki poety powstańca oraz jego bogatej twórczości. Uczestnicy musieli  przygotować jeden wiersz Mieczysława Romanowskiego. Prezentowane utwory oceniała komisja konkursowa w dwóch kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

     W recytatorskich zmaganiach szkołę reprezentowały uczennice z klasy ósmej: Monika Maksim, Julia Oleszek i Julia Syta. Mimo że nie stanęły na podium, wykazały się niezwykłymi umiejętnościami recytatorskimi, jak również zaangażowaniem w opanowaniu bardzo trudnych tekstów.

     Wszyscy uczestnicy recytatorskich zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizatorzy, oprócz dyplomów i nagród, przygotowali również niespodziankę – występ Chóru Harmonia z GOK w Łukowej pod dyrekcją Sławomira Kuczka.

     Kolejnym punktem wydarzenia było przejście uczestników konkursu na lokalny cmentarz w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed Pomnikiem Powstańców Styczniowych.

     Zaangażowanie  młodych ludzi w konkursach recytatorskich pokazuje, że istnieje wrażliwa młodzież, która ceni poetycki smak, czyli elitarną kulturę literacką.

     Bardzo dziękujemy naszym uczennicom za wzięcie udziału oraz życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

    • Delegacja pocztu sztandarowego

    • 5 kwietnia 2022r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach związanych z otwarciem nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka w Chmielku.

    • Dni Otwarte w szkołach ponadpodstawowych w Biłgoraju

    •                W dniu 21 marca br. uczniowie klasy 8 naszej szkoły wraz z wychowawcą i ks. Łukaszem Łukasiewiczem wyjechali na Dni Otwarte do  Biłgoraja, aby poznać i przeanalizować ofertę szkół ponadpodstawowych w powiecie biłgorajskim. Wyjazd ten miał na celu wsparcie młodzieży w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych.

                     Pierwszą szkołą, którą odwiedzili, było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Na początku zostali oni zaproszeni na aulę, gdzie ogólnie zostały zaprezentowane poszczególne kierunki kształcenia. Następnie uczniowie przystąpili do zwiedzania. Przewodnik zaprezentował im tamtejsze szkolne realia, przedstawił poszczególne profile z liceum, technikum oraz szkoły branżowej. Odbyły się również pokazy zawodów, w których kształci szkoła. Podczas pokazów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, jak wygląda nauka w RCEZ. Młodzi kandydaci do szkoły średniej mogli też poradzić się swoich starszych kolegów odnośnie do wyboru przyszłej szkoły.
                W drugiej kolejności przestąpili progi Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Tutaj również pierwszym etapem było ogólne zaprezentowanie profili kształcenia, które odbyło się na auli. Samorząd uczniowski tejże szkoły przeprowadził quizy z wiedzy na temat ich placówki, w którym nasi ósmoklasiści brali aktywny udział i otrzymali większość nagród. Zakończenie prezentacji umilił występ wokalny tutejszych uczniów. Później przyszli absolwenci zostali podzieleni na grupy, a każdej z nich przydzielono przewodnika, który był uczniem liceum. Przewodnicy oprowadzili uczniów naszej szkoły po klasach, gdzie czekały na nich różne  pokazy w pracowniach przedmiotowych, np. biologicznej, chemicznej, informatycznej, językowej.
              Kolejnym etapem było odwiedzenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Najpierw gospodarze zaprezentowali nam swoje oferty i kierunki kształcenia przyszłych fachowców w technikum oraz szkołach branżowych, oprowadzając nas po pracowniach. Następnie mieliśmy możliwość obejrzenia na hali sportowej wystaw prezentujących ofertę kształcenia tejże placówki oraz wysłuchania wystąpienia dyrekcji, podczas którego poszczególne profile były szerzej opisywane.     

              Dni Otwarte to dobra impreza dla młodzieży planującej już swoją karierę edukacyjno-zawodową. Miejmy nadzieję, że ten wyjazd nieco naświetlił przyszłym absolwentom naszej szkoły wybór nowej drogi kształcenia.

      

    • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022


    • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W bieżącym roku szkolnym ten dzień przypadł na 8 lutego. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata.

     DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

     W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wsparła DBI przez zorganizowanie lokalnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Według regulaminu  inicjatywy te mogą się odbywać od początku lutego do końca marca 2022. Na oficjalnym profilu DBI zgłosiliśmy naszą inicjatywę, która polegała na nagraniu filmu promującego bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki takiej formie propagowania bezpieczeństwa w sieci mogliśmy dotrzeć do całej lokalnej społeczności, wykraczającej również poza mury naszej szkoły. Szkoła otrzymała elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI, a ponadto mamy szansę wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI, w którym czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

     Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu stworzonego przez uczniów naszej szkoły z kl. VI oraz VII:

    • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

    • W dniu 1 marca 2022r. w naszej szkole zorganizowany został Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. Uczniowie rywalizowali na dystansie 1963m. . 

     Zwycięzcy:

     I - Rogoża Wojciech 

     II - Kominek Marcin

     III - Bodys Wiktor

     Zwycięzcy otrzymali dyplomy i rzeczowe nagrody, natomiast wszyscy uczestniczy - nagrody pocieszenia.