• V edycja Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Uczniów Szkół Podstawowych

    • W piątek 11 marca br. w Sandomierzu, w siedzibie filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się V edycja Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Uczniów Szkół Podstawowych, przygotowanego przez pracowników oraz studentów kierunku filologia angielska. W konkursie wzięło udział 50 uczniów reprezentujących 12 szkół z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także JEDNA szkoła z województwa lubelskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym JM Rektora UJK, prof. dr hab. Stanisława Głuszka, Burmistrza Miasta Sandomierza – Pana Marcina Marca, Starosty Powiatu Sandomierskiego – Pana Marcina Piwnika, a także Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Agencji Rozwoju Przemysłu – Oddział w Tarnobrzegu.

     Pod opieką nauczycielki języka angielskiego p. Eweliny Garguli, w progi uczelni skromnymi kroczkami zawitali również uczniowie naszej szkoły: Beniamin Kubów kl. VII, Paweł Kawa kl. VII oraz Maciej Sokół kl. VIII. Trzeba przyznać, że konkurencja była ogromna, gdyż poziom współzawodników był bardzo wysoki. Jak się okazało, nasi mistrzowie języka nie odbiegają swoją wiedzą i umiejętnościami od rówieśników z dużych miast; co prawda nie udało nam się stanąć na podium, ale Maciej zajął bardzo wysokie 5 miejsce z wynikiem 72,5 pkt /90 pkt, uzyskując nagrodę pocieszenia. Natomiast chłopcy z kl. VII Beniamin i Paweł również uzyskali dosyć wysokie punktacje i obiecali, że nieustannie będą szlifować umiejętności językowe z angielskiego oraz nadal próbować swoich sił w konkursach. W drodze powrotnej nie omieszkaliśmy zawitać w progi najsłynniejszej na świecie restauracji, aby zaserwować sobie zasłużone „łakocie i witaminy” .

     W doskonałych humorach wróciliśmy bezpiecznie i szczęśliwie do domu, dzięki fantastycznemu szoferowi Panu Sławomirowi Teteryczowi.

    • Wideokonferencja dla rodziców "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?"

    • Szanowni Rodzice,
     w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?".
     Przewidziano wystąpienia:

     1. "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?" -  z p. Anna Radziwiłko - psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;
     2. "Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?"  - p. dr Wiesław Poleszak - psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji - specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.

      

     Link do wideokonferencji:
     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
      

    • Konferencja dla rodziców kl.VIII „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.

    • Szanowni Rodzice Uczniów klasy VIII

     9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00 Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach „Zawodowego strzału w 10”, organizuje wideokonferencję dla rodziców uczniów klas VIII pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
     Na konferencji będą omówione zagadnienia związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyborem dalszego etapu kształcenia. Prelegentami będą eksperci ds. doradztwa zawodowego – p. Iwona Lipiec konsultant ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz p. Ewelina Ciszek i p. Joanna Falandysz doradcy zawodowi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie.  
     Link do wideokonferencji został przesłany przez  dziennik elektroniczny.

     Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

    • I POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH  W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

    •  

     1 lutego 2022r. rozstrzygnięty został I Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Polskim, Angielskim i Niemieckim zorganizowany przez SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie.
     Wystartowaliśmy w nim z kolędą Stille Nacht, w wykonaniu Julki Horodko – kl. VI, Angeliki Łukasik – kl. VI, Klaudii Horodko – kl.VIII i Natalki Łukasik – kl. VIII, czyli zespołu wokalnego „Szkolny Kwartet”. W kategorii Język niemiecki: klasy IV-VIII wyśpiewaliśmy II miejsce. Zważywszy, że I miejsce w tej kategorii nie zostało przyznane, okazaliśmy się najlepsi spośród wszystkich uczestników:)
     Cele konkursu, a szczególnie promowanie aktywności twórczej młodego pokolenia w dobie pandemii i wzbudzanie motywacji do nauki języków obcych oraz wiary we własne możliwości, zostały osiągnięte.
     Gratulujemy serdecznie wszystkim artystkom i życzymy kolejnych sukcesów za rok!
                                                                                                                      Renata Majewska

     WYNIKI KONKURSU „I POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

     W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM”

     Patronat Honorowy Wójta Gminy Aleksandrów

     Rok szkolny 2021/2022

     Klasy IV- VI,  j. polski

     Miejsce

     Imię i nazwisko Wykonawcy/ów lub Zespołu

     Imię i nazwisko Nauczyciela /

     Opiekuna

     Szkoła

     I

     Nela Rapa

     Alicja Chołyst

     Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II

     w Dereźni Solskiej

     II

     Emilia Kukiełka, Maja Droździel, Paulina Augustyniak, Amelia Zdybel, Izabela Rykowska, Sara Kościelska

     Ewa Jastrzębska

     Anna Kwiatkowska

      

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny

     w Aleksandrowie

     II

     Lidia Wróblewska

     Iwona Migacz

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu

     III

     Anna Paluch

     Ewa Marczak

     Szkoła Podstawowa

     w Woli Różanieckiej

      

     Klasy VII- VIII, j. polski

     Miejsce

     Imię i nazwisko Wykonawcy/ów lub Zespołu

     Imię i nazwisko Nauczyciela / Opiekuna

     Szkoła

     I

     Julia Urbanik, Zofia Wróblewska

     Iwona Migacz

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu

     II

     Gabriela Jargieło

     Weronika Kulińska

     Szkoła Podstawowa  im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Bukowej

     III

     Eliza Ćmiel

     Ewa Jastrzębska

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny

     w Aleksandrowie

                                                                                                                                                       

      

      

      

      

     Klasy IV- VI, j. angielski

     Miejsce

     Imię i nazwisko Wykonawcy/ów lub Zespołu

     Imię i nazwisko Nauczyciela /

     Opiekuna

     Szkoła

     I

     Michał, Józef Urbanik

     Katarzyna Wołoszyn

     Szkoła Podstawowa

     w Korchowie Pierwszym

     II

     Julia Michońska

     Małgorzata Wasong

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

     III

     Magdalena Paluch, Karina Spustek, Julia Kutniowska, Alan Łęcki, Nikodem Czarny, Wiktor Baran

     Bożena Kaziród

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu

      

     Klasy VII- VIII, j. angielski

     Miejsce

     Imię i nazwisko Wykonawcy/ów lub Zespołu

     Imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna

     Szkoła

     I

     Marika Winnicka, Sara Narcińska, Natalia Zabłotnia, Milena Kościelska, Wiktoria Kapuśniak

     Bożena Kaziród

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu

     II

     Gabriela Kłos, Nikola Jastrzębska, Martyna Kulanica, Sabrina Wasong, Andżelika Nowak

     Małgorzata Szwajka

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

     III

     Magdalena Mielnik

     Joanna Kraczek

     Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym

      

     Klasy IV- VIII, j. niemiecki

     Miejsce

     Imię i nazwisko Wykonawcy/ów lub Zespołu

     Imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna

     Szkoła

     I

     ----------------------------------

     --------------

     ------------------------------------------

     II

     „Szkolny Kwartet”

     Angelika Łukasik, Julia Horodko, Natalia Łukasik, Klaudia Horodko

     Renata Majewska

     Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach

     III

     Julia Grochowicz

     Stella Giruć

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

      

     Wyróżnienia

     Mateusz Marczak

     Ewa Marczak

     Szkoła Podstawowa

     w Woli Różanieckiej

     Agata Wrębiak

     Ewa Jastrzębska

     Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

      

      

    • Konkurs KRUS - rymowanka

    • Konkurs pt. Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008 - 2011. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

     W załącznikach oraz pod linkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym (krus.gov.pl) znajdują się szczegółowe informacje.

     W tym roku Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do 15.03.2022r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, adres e-mail:  lublin@krus.gov.pl.

     Zachęcamy do udziału w konkursie!

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2021 r.

    •  

     W grudniu 2021r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs bożonarodzeniowy. Zorganizowany był dla dwóch kategorii wiekowych: oddział przedszkolny i klasy I-III oraz klasy IV-VIII przez opiekunów SKO p. Małgorzatę Kupczak i p. Marzannę Gutyj. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie:

     - ozdoby bożonarodzeniowej,

     - stroika bożonarodzeniowego.

     Celem konkursu było:

     Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.;

     Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych;

     Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

     Pozyskanie funduszy dla Szkolnej Kasy Oszczędności.

     W I kategorii wiekowej wzięło udział 17 uczniów. W II kategorii wiekowej wzięło udział 14 uczniów.

     Jury konkursu w składzie:

     1. Marzanna Gutyj - przewodniczący

     2. Małgorzata Kupczak – członek

     3. Ks. Łukasz Łukasiewicz - członek

     nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

     Kategoria „stroik”

     Wyróżnienie:

     Mateusz Szostak

     Karol Kraczek

     Kinga Odrzywolska

     Konrad Wielgan

     Maksim Julia

     Hanna Mielnik

     Dawid Smolak

     Martyna Szostak

     Zuzanna Pokarowska

     Maciej Rogoża

     Maja Machnio

     Barbara Syty

     Małgorzata Kominek

     Kategoria „ozdoba świąteczna”

     Wyróżnienie:

     Szymon Dobosz

     Miłosz Welcz

     Milena Wyrwa

     Mikołaj Kozyra

     Lena Welcz

     Oliwia Oleszek

     Julia Horodko

     Maja Pikuta

     Sandra Kowalska

     Monika Maksim

     Kamil Kozyra

     Klaudia Horodko

     Natalia Łukasik

     Nagrody:

     Maksim Mateusz

     Angelika Łukasik

     Julia Maksim

     Marcel Sereda

     Sabina Granda

      

     Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody, po powrocie dzieci do szkoły.

      

    • „Razem na Święta 2021”

    • W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do kolejnej edycji akcji MEN   „Razem na Święta”. W ramach tej akcji zorganizowaliśmy pomoc dla Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę”. Celem działalności stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, głównie kotów i psów przed bezdomnością. Organizacja nie jest schroniskiem ani przytuliskiem. Zwierzęta, którym szuka się opiekunów, mieszkają w domach zastępczych, wraz z rodzinami. Nasza społeczność szkolna w trosce o los zwierząt zebrała karmę oraz potrzebne artykuły dla psów i kotów. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Opiekę nad akcją objął Samorząd Uczniowski wraz z SKO Szkoły Podstawowej w Babicach.

    • Szkolne spotkanie wigilijne - Jasełka

    • 17 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. Pomimo trudności związanych z pandemią spotkaliśmy się, aby wspólnie pomodlić się, symbolicznie podzielić opłatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia. Uczestnicy koła misyjnego przygotowali jasełka-widowisko o tematyce świąt Bożego Narodzenia, które przybliżyło nam okoliczności narodzin Pana Jezusa. Przedstawienie jasełkowe było dla nas wszystkich lekcją wzajemnego zbliżenia, miłości, zadumy i refleksji oraz wprowadziło w atmosferę świąt Bożego Narodzenia pełnych pięknych tradycji i podniosłego nastroju.

    • Konkurs gwarowy

    •                        Uczniowie z naszej szkoły przystąpili do konkursu językowego na „odszyfrowanie” wyrazów gwarowych zawartych w pieśniach dunajowych . Konkurs zorganizował   Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej w ramach Akcji ,,Lubelszczyzna dunajuje”,  by rozpropagować wśród młodego pokolenia dziedzictwo kulturowe, które zostało dostrzeżone i wyróżnione w Polsce, poprzez wpis na Krajową Listę UNESCO.

                       Zabawa gwarowa zaintrygowała dzieci i młodzież, bo w konkursie wzięło udział w sumie 70 uczniów z terenu gmin: Łukowa, Obsza i Księżpol. Naszą szkołę reprezentowało piętnaścioro uczniów i czworo z nich uplasowało się na podium:

     W kategorii klasy VII-VIII szkoły podstawowej:

     I  miejsce- Beniamin Kubów – kl. VII

     III miejsce- Katarzyna Oleszek – kl. VII

     W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej:

     II miejsce- Barbara Syty- kl. IV

     III miejsce- Maja Bździuch – kl. IV


     Uczestnicy konkursu otrzymali kubeczki ze zdjęciem dawnych dunajników

      i kodem QR z fragmentem łukowskiej kolędy życzeniowej.

      

      

    • KONKURS BOŻONARODZENIOWY

    • REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

     1. ORGANIZATOR  KONKURSU:

     Organizatorem konkursu jest  Szkolna Kasa Oszczędności  działająca przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach.

     CELE KONKURSU:

     • Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.;
     • Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych;
     • Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;
     • Pozyskanie funduszy dla Szkolnej Kasy Oszczędności.
     1. TEMATYKA I  KATEGORIE KONKURSU:
     • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

     - ozdoby bożonarodzeniowej,

     - stroika bożonarodzeniowego.

     • Technika wykonania jest dowolna.
     • Każda praca powinna być czytelnie podpisana: imię nazwisko, klasa, kategoria
     1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
     • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;
     • Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów: - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne, estetyka oraz trwałość pracy,  pomysłowość wykonania;
     • Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
     1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
     • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
     1. Młodsza grupa- oddział przedszkolny oraz klasy I-III;
     2. Starsza grupa- klasy IV-VIII
     • W każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody  i wyróżnienia;
     • Prace należy dostarczyć do 15.12.2021r. do organizatorów. W dniach 16-17 grudnia 2021r. odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
     • Finał Konkursu odbędzie się 22.12.2021r. Nagrody i dyplomy zostaną rozdane  po powrocie dzieci do szkoły.
     • Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy oraz do wykorzystania podczas kiermaszu bożonarodzeniowego.

                                                                  ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU

    • Szkolne dni profilaktyki

    •      W obecnych czasach funkcjonujemy online  już na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Nieograniczony dostęp do zasobów sieci to przede wszystkim wielkie możliwości, ale też duże zagrożenie. Częste przebywanie w wirtualnym świecie sprawia, że przenosimy tam swoje codzienne sprawy, problemy, poszukujemy rozwiązań. Nie zawsze jednak znajdujemy odpowiednie wyjaśnienia i wsparcie, a wręcz przeciwnie często jesteśmy narażeni na przemoc i „hate”  ze strony niekulturalnych użytkowników. Niestety, czasy pandemii sprzyjają tym zjawiskom. Ważne, aby przestrzegać dzieci przed cyberprzemocą, a w sytuacjach zetknięcia się z nią nauczyć prawidłowej reakcji na zagrożenia.

      W ramach  Szkolnego Dnia Profilaktyki w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od gier komputerowych, Internetu, mediów społecznościowych, telefonu komórkowego oraz przeciwdziałania cyberprzemocy.

     Podczas warsztatów uczniowie wskazywali zalety i wady Internetu, wchodzili w różne role, opowiadali o swoich uczuciach w sytuacjach związanych z korzystaniem z sieci, poznawali symptomy uzależnienia.  Dzieci były bardzo aktywne i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią psycholog.

     Również rodzice i nauczyciele mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w sieci mogących pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dzieci.

    • 6 grudnia 2021r.

    • Przybył z dalekiej północy, w czerwonym stroju, czerwonym strażackim samochodem i z wielkim workiem prezentów. 6 grudnia 2021r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babicach gościły św. Mikołaja i jego pomocnika- wesołego elfa. Były piosenki, wierszyki, życzenia i prezenty a przede wszystkim wspaniały, świąteczny nastrój. Święty Mikołaj obiecał dzieciom, że przyjedzie do nich za rok. Zdjęcia pokazują jak świetnie wszyscy bawili się.

    • PRZYJACIELE BUDZĄ ELĘ!

    • Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb.

                Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy,  a także do zrobienia czegoś dobrego dla innych. Uczniowie naszej szkoły spędzili zatem ten dzień, dobrze się bawiąc, ale również otworzyli swe serca na pomoc potrzebującym.

            Dnia 25 listopada 2021 r. w  naszej szkole odbyła  się zabawa andrzejkowa połączona z akcją charytatywną „Przyjaciele budzą Elę”, podczas której zbierano środki na rehabilitację i wybudzenie ze śpiączki pani Elżbiety.  SKO działające przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach wraz z uczniami, nagłaśniając akcję charytatywną, przygotowała plakaty  i umieściła je na Facebooku,  stronie internetowej  szkoły, a także w instytucjach naszej  okolicy.  Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w promocję i organizację  akcji. Apel o pomoc spotkał się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

               Każdy, na miarę swoich możliwości, wspierał nasze działania. Rada rodziców działająca przy szkole już od godz. 9.00 sprzedawała ciasta, desery, owoce i inne smakołyki przygotowane przez rodziców naszych uczniów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Babic I i Babic II. Społeczność szkolna, rodzice oraz mieszkańcy naszej okolicy przez cały dzień nabywali przygotowane słodkości, wspierając hojnie akcję. W ramach zorganizowanego kiermaszu delegacja uczniów wraz z opiekunami udała się do Obszy do Banku Spółdzielczego, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz do Delikatesów Centrum, gdzie również uzyskała duże wsparcie finansowe.

             W wyniku akcji zebrano 5328,76gr. Pieniądze zostały wpłacone na konto i przeznaczone na neurorehabilitację pani Eli w ośrodku rehabilitacyjno – wybudzeniowym.

           Przeprowadzając akcję charytatywną ,,Przyjaciele budzą Elę”,  udowodniliśmy, że  nie jesteśmy obojętni na los drugiego człowieka. Pomagając potrzebującym, nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić czyjś świat.


                    Wszystkim,którzy włączyli się w naszą akcję,                              serdecznie dziękujemy.

      

    • Akcja ,,Szkoła do hymnu" 2021

    •  

     Dnia 10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły uroczyście odśpiewali hymn w ramach akcji " Szkoła do hymnu". Była to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć sobie słowa Mazurka Dąbrowskiego oraz zaprezentować patriotyczną postawę. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

     Po odśpiewaniu hymnu uczniowie wzięli udział w apelu poświęconym Narodowemu Świętu Niepodległości. Został on przygotowany przez uczniów klas VI i VIII pod kierunkiem Pana Mirosława Osucha.  

    • Program ekologiczny w edukacji wczesnoszkolnej.

    • Uczniowie klasy I wzięli udział  w ogólnopolskim konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. W tym roku zadanie konkursowe polegało na wykonaniu mapy „naszej małej ojczyzny” w formie pracy zbiorowej. Tego zadania podjęła się klasa pod okiem wychowawcy, p. Małgorzaty Kupczak.

    • Apel z okazji "Światowego Dnia Oszczędzania"

    • Uczniowie, członkowie SKO na Światowy Dzień Oszczędzania wystąpili z montażem słowno-muzycznym poświęconym oszczędzaniu. Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość daje uczniom Szkolna Kasa Oszczędności. Głównym celem oszczędzania w SKO jest gromadzenie funduszy na wycieczki, wakacje, zakup wymarzonych sprzętów czy zabawek. Realizowanie swoich marzeń za własne pieniądze daje uczniom ogromną satysfakcję i motywuje do dalszego oszczędzania. Z tej okazji został ogłoszony konkurs plastyczny ,,Jesienne gry planszowe” promujący działalność SKO. Jego podsumowanie odbyło się na apelu.

      

     Protokół przeprowadzenia szkolnego konkursu SKO

                          „Jesienne gry planszowe”


     W październiku 2021r.  w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs „Jesienne gry planszowe”  zorganizowany  przez opiekunów SKO p. Małgorzatę Kupczak i p. Marzannę Gutyj. Konkurs przeprowadzono dla dwóch kategorii wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

     Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy matematycznej, ekologicznej i zdrowotnej. Konkurs adresowany był do osób kreatywnych, które miały pomysł na grę rodzinną zgodnie z wybraną fabułą. Gry miały rozwijać zdolności matematyczne, wspierać umiejętności rachunkowe lub logiczne, utrwalać wiadomości sportowe, wiedzę ekologiczną oraz promować aktywność ruchową.

      

     W I kategorii wiekowej wzięło udział 4 uczniów.                                                                                           

     W II kategorii wiekowej wzięło udział 9 uczniów.

     Jury konkursu w składzie:

     1. Małgorzata Kupczak - przewodniczący
     2. Marzanna Gutyj – członek
     3. Ewelina Gargula  - członek
     4. Elżbieta Bździuch- członek

     podjęło następującą decyzję:

     I kategoria:

     Osoby nagrodzone:

     Hanna Mielnik kl. I

     Sara Burzyńska kl. I

     Dawid Buńko kl. I

     Milena Wyrwa kl. II

     II kategoria:

     Osoby nagrodzone:

     Wiktoria Komosa –(kl. IV)

     Malwina Hałasa - (kl. VI )

     Angelika Łukasik (kl. VI)

     Julia Horodko (kl. VI )

     Maja Pikuta – (kl. VI)

     Osoby wyróżnione:

     Anna Burzyńska- (kl. IV)

     Amelia Padiasek- (kl. IV)

     Sandra Szozda ( kl. VI)

     Sandra Kowalska - (kl. VI )

      

     Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

      

    • Program edukacyjny oddziału przedszkolnego

    • Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały piosenkę o tematyce ekologicznej, a film z jej wykonaniem został przesłany jako praca konkursowa w ramach ekologicznego programu edukacyjnego "Szkolne Przygody Gangu Swojaków".

     Zachęcamy do obejrzenia filmiku dostępnego na naszej szkolnej stronie Facebook'a:
      

     https://fb.watch/90SZL9CqEG/