• Narodowe Święto Niepodległości

    • 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Znowu jej kontury pojawiły się na mapach Europy. Rocznicę tego wydarzenia obchodzimy jako Narodowe Święto Niepodległości. Z szacunkiem wspominamy pokolenia Polaków, którym nasza Ojczyzna zawdzięcza wolność.

     10 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Inscenizacja pt.,,Lekcja historii" wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uroczystość uświetnił występ uczennic z Koła tanecznego działającego w naszej szkole, które zaprezentowały ,,taniec z flagami”. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

     W trakcie akademii zostały wykorzystane pomoce zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci. Wykorzystaliśmy  kamerę cyfrową wraz ze statywem  do uwiecznienia fragmentów akademii. Bezprzewodowe mikrofony zapewniły doskonałą słyszalność.

     Miejcie nadzieję

                                                                                   

    • Konkurs plastyczny ph. "Portret Monarchini"

    • Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego ph. Konkurs Plastyczny „Portret Monarchini”.

     W październiku 2022r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia
     Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbył się szkolny konkurs plastyczny z języka angielskiego ph. „Portret Monarchini”. Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej portret Królowej Elżbiety II. Konkurs zorganizowany był dla dwóch kategorii wiekowych: oddział przedszkolny i klasy I-III oraz klasy IV-VIII przez nauczycielkę języka angielskiego Ewelinę Gargula.

     Celem konkursu było:

     1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego oraz poznanie kultury Wielkiej Brytanii.
     2. Propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów.
     3. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy
      i zdobywania nowych umiejętności.

     W konkursie wzięło udział 15 osób, w tym:

     I kategoria wiekowa: 8 osób

     II kategoria wiekowa: 7 osób

     Komisja konkursowa w składzie:

     1. Alina Kras - przewodniczący

     2. Elżbieta Bździuch – członek

     3. Ewa Bodys-Teterycz – członek

     4. Ewelina Gargula - członek

      nadzorowała przebieg głosowania.

     Podsumowując przyznano nagrody następującym uczestnikom:

      I kategoria:

     I miejsce- Magdalena Buńko, (oddział przedszkolny)

     ex aequo: Julia Maksim (kl. III)

     II miejsce – Hanna Mielnik (kl. II)

     III miejsce – Szymon Dobosz, (kl. I)

     ex aequo: Oliwia Brodziak, (kl. III)

     II kategoria:

     I miejsce- Maja Machnio, (kl. VI)

     II miejsce  - Sandra Kowalska, (kl. VII)

     III miejsce – Joanna Rorat, (kl. VIII)

     Wykaz pozostałych uczestników:

     Kat. I:

     Kinga Łokaj, (oddział przedszkolny),

     Laura Granda, (oddział przedszkolny),

     Wiktoria Kwiatkowska, (oddział przedszkolny),

     Kat. II:

     Zuzanna Oleszek, kl. IV

     Zuzanna Pokarowska, kl. IV

     Barbara Syty, kl. V

     Nikola Otkała, kl. V

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, należy podkreślić, iż wszystkie prace były wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz upominki za udział.

      

    • "Czerwony Kapturek"

    • 8 listopada 2022r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim w wykonaniu uczniów kl. IV-VIII. Inscenizacja została zorganizowana z okazji Europejskiego Dnia Języków. Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie dzieci na stosowanie 3 „czarodziejskich” słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Uczniowie kreatywnie i zabawnie odegrali swoje role, dlatego każdy, nawet pomimo nieznajomości języka zrozumiał przesłanie, które niosła bajka.

     Projekt został przygotowany pod opieką p. Jadwigi Kowalik, p. Eweliny Garguli oraz p. Beaty Grandy.

     W trakcie realizacji zostały wykorzystane pomoce zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci. Wykorzystaliśmy długopisy 3D, za pomocą których uczniowie wykonali rekwizyty do przedstawienia, dekorację, natomiast kamera cyfrowa wraz ze statywem posłużyła do uwiecznienia spektaklu. Bezprzewodowe mikrofony zapewniły doskonałą słyszalność.

      

                                                                                                                                                       J.K., E.G., B.G.

    • Zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni!!!

    • Nasz szkoła zdobyła nagrodę specjalną za udział w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego 2022!

     Miło mi przekazać, że znaleźliśmy się w gronie 200 najbardziej aktywnych placówek, które realizowały RUCHOWY PLAN LEKCJI i dzięki partnerowi – Akademii Krokieta i Lamy, otrzymaliśmy darmowy dostęp do platformy Akademii na okres 6 miesięcy .

     Jesteśmy dumni, że nasza placówka została nagrodzona za organizację tego wydarzenia! To wspaniała inicjatywa mobilizująca nas do aktywności fizycznej, dlatego tym bardziej cieszymy się, że w ramach nagrody będziemy mogli korzystać z materiałów Akademii Krokieta i Lamy, które łączą w sobie trzy ważne dla rozwoju najmłodszych nurty: edukację i rozrywkę (EDU-rozrywka, ang. EDUtainment) oraz ruch.

     Dzięki gotowym propozycjom zabaw edukacyjno-ruchowych, dzieci będą miały więcej okazji do ruchu w ciągu dnia, również podczas zajęć dydaktycznych.

     #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #FundacjaV4Sport #AKIL #edukacjawruchu

    • "Skarpetki nie do pary"

    • Akcja Samorządu Uczniowskiego

      

     W piątek ( 4 listopada 2022r.)  w naszej szkole odbyła się akcja „Skarpetki nie do pary”

     Dzieci ubrały skarpetki w różnych, wesołych kolorach – w paski, w kropki, pstrokate, długie lub krótkie. Osoby, które włączyły się tego dnia do akcji nie były pytane przez nauczycieli.

      

    • Ślubowanie kl. I

    •  

     26 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów kl. I. W uroczystości udział wzięli rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Julia Horodko, która wraz z zastępcą - Malwiną Hałasą poprowadziły uroczystość. Pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną, podczas której wykazali się umiejętnościami z zakresu recytacji, śpiewu, przyrody, matematyki, a także znajomością zasad ruchu drogowego. Udowodnili również, że znają patrona szkoły, potrafią być patriotami oraz wiedzą, jak należy zachowywać się w szkole. Po zaprezentowaniu swoich umiejętności uczniowie kl. I złożyli uroczyste ślubowanie przed pocztem sztandarowym. Następnie pani dyrektor Ewa Bodys –Teterycz  wielkim ołówkiem pasowała na ucznia każdego pierwszoklasistę i wręczyła dyplomy oraz legitymacje szkolne. Upominki wręczyli również uczniowie klasy II oraz rodzice i przewodnicząca rady rodziców. Na koniec dzieci podziękowały swoim rodzicom, wychowawczyni i pani dyrektor, wręczając własnoręcznie wykonane „ordery uśmiechu”. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców.

    • „Światowy Dzień Oszczędzania”

    •  

     W dniu 28 października 2022 r. członkowie SKO wystąpili z montażem słowno-muzycznym poświęconym oszczędzaniu z okazji przypadającego na 31 października "Światowego Dnia Oszczędzania”. To  święto, przypomina, jak ważne jest mądre i świadome zarządzanie naszymi finansami. Podczas inscenizacji wybrzmiały słowa: "Ważne, aby oszczędzanie stało się dobrym nawykiem. Można odkładać nawet niewielkie kwoty pieniędzy." Realizowanie swoich marzeń za własne pieniądze daje uczniom ogromną satysfakcję i motywuje do  działania.

     W dalszej kolejności  został odczytany protokół  przeprowadzenia szkolnego konkursu SKO.

     28 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Jesienne kwiatki dla żyrafy Lokatki”. Głównym celem konkursu było:

     - promowanie działalności SKO

     - rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni plastycznej uczniów,

     - uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych dla pory roku i tematyki SKO, postać żyrafy Lokatki.

     Konkurs był  przeznaczony dla dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

     kategoria I – 5-6 latki i uczniowie klas 1,

     kategoria II – uczniowie klas 2-3,

     kategoria III – uczniowie klas 4-6

     kategoria IV- uczniowie klas 7-8

     Jury konkursu w składzie:

     1. Małgorzata Kupczak - przewodniczący
     2. Marzanna Gutyj – członek
     3. Ewelina Gargula  - członek
     4. Elżbieta Bździuch- członek

     podjęło następującą decyzję:

     nagrodzeni z I kategorii: oddział przedszkolny:

     1. Wiktoria Kwiatkowska
     2. Filip Smolak
     3. Wiktoria Welcz
     4. Kinga Łokaj
     5. Magdalena Buńko
     6. Mateusz Szostak
     7. Laura Granda
     8. Sebastian Traczykiewicz
     9. Lena Kaproń
     10. Gabriel Piętak

     klasa I:

     1. Karol Kraczek
     2. Szymon Dobosz

     nagrodzeni z kategorii II: klasa II

     1. Hanna Mielnik
     2. Miłosz Welcz
     3. Sara Burzyńska
     4. Dawid Smolak
     5. Dawid Buńko
     6. Antoni Grzyb

     Klasa III:

     1. Martyna Szostak
     2. Nikola Pikuta
     3. Marcel Sereda

     nagrodzeni z kategorii III: klasa IV

         22. Zuzanna Oleszek

     Klasa V

         23.Nikola Otkała

         24. Barbara Syty.

      Nagrodzeni otrzymali  pamiątkowe  upominki.

      

      

    • Akcja „Sprzątanie świata”

    • Jesienią nasza szkoła przystąpiła do akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. „Sprzątanie świata” jest akcją międzynarodową, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

     Wszyscy nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w uprzątnięciu ze śmieci otoczenia szkoły oraz terenów przyszkolnych. Zebrane śmieci zostały posegregowane i umieszczone w workach. Uczniowie wyplewili i wypielęgnowali klasowe ogródki przyszkolne założone w ubiegłym roku szkolnym.

     Biorąc udział w tej akcji, zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety, promując przesłanie, aby nie śmiecić oraz segregować odpady.

    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    • Dnia 13.10.2022 r. w Szkole Podstawowej w Babicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali wspaniałe, humorystyczne przedstawienie pt. „Duża przerwa”. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Miłym akcentem był również występ dziewczynek z koła tanecznego prowadzonego przez p. Małgorzatę Kupczak.

     Następnym punktem programu była „Gala Oscarów. Ideą jego było nagrodzenie naszych ulubionych nauczycieli i pracowników obsługi za ich pracę oraz nieustanne wysiłki podejmowane w celu przekazania nam wiedzy i umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania. Uczniowie wyróżnili swoich nauczycieli i pracowników obsługi w szczególny sposób przyznając im Oscary (serduszka 3D) w różnych kategoriach. Nominowani byli aż w 15 kategoriach:

     1. Aktorka pierwszoplanowa- p. Jadwiga Kowalik

     2. Aktorzy drugoplanowi – p. Ewa Kubów, p. Edyta Działo, p. Jolanta Mazur i p. Sławomir Teterycz

     3. Za najlepszy scenariusz – p. E. Gargula

     4. Efekty dźwiękowe- p. Marzanna Gutyj

     5. Animacja- p. Beata Granda

     6. Scenografia- p. Elżbieta Bździuch

     7. Reżyseria- p. Renata Majewska

     8. Debiut roku- p. Justyna Szostak

     9. Aktorka komediowa- p. Małgorzata Kupczak

     10. Kostiumy i charakteryzacja- p. Alina Kras

     11. Montaż- ks. Łukasz Łukasiewicz

     12. Efekty specjalne- p. Beata Jaworowska

     13. Film krótkometrażowy- p. Iwona Jeleń

     14. Aktorka dramatyczna- p. Wiesława Dyrka

     15. Oskar honorowy- p. Ewa Bodys- Teterycz

     Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs ph. ”Zgadnij kto to?, który zorganizował Samorząd Uczniowski. Zadaniem każdej klasy było rozpoznać nauczycieli na podstawie zdjęć z dzieciństwa. Pierwsze miejsce zdobyła klasa IV, która na piętnastu nauczycieli prawidłowo rozpoznała dziewięciu. Nagrodą był dyplom oraz słodycze dla wszystkich dzieci.

     W dalszej części uroczystości popłynęło wiele ciepłych i miłych słów w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność oraz troskę o dobro wychowanków.

     Uważam, że była to efektowna i dowcipna uroczystość. Warto było włożyć w organizację takiego spotkania serce i  wysiłek, by później móc oglądać uśmiech na twarzy naszych pracowników.

      

    • Jesienna sałatka owocowa w przedszkolu.

    • W oddziale przedszkolnym 5.10.2022r. dzieci robiły pyszną sałatkę owocową. Wykorzystały do tego zestaw desek do krojenia, które nasza szkoła otrzymała w ramach inicjatywy edukacyjnej "Laboratoria Przyszłości". Dzięki takim zajęciom dzieci przez działanie zdobywały praktyczne umiejętności. Sałatka była pyszna.

    • Powiatowe obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego

    • Dnia 27 września br. nasi uczniowie  klas 7-8 wraz z nauczycielami wzięli udział  w wyjeździe na uroczystości patriotyczne z okazji 83.rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.Dzięki zakupionej w ramach  programu #LaboratoriaPrzyszlosci nowoczesnej kamery cyfrowej uczniowie stawiali swoje pierwsze kroki w przygodzie z kamerowaniem i fotografią.Radość uczniów była ogromna, bo udało się samodzielnie przygotować  fotorelacje z wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się oddaniem czci żołnierzom pochowanym na osuchowskim cmentarzu poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy oraz modlitwę.Następnie odbyły się prelekcje historyczne, gra terenowa ,,Wicher nad Sopotem, zwiedzanie z przewodnikiem Domu Pamięci i wystawy przy cmentarzu.Wydarzenie zakończyło spotkanie integracyjne w obozowisku przy ziemiance partyzanckiej. To była wspaniała lekcja historii i mile spędzony czas.

      

      

    • Uroczystość 25 – lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Chmielku

    • We wrześniu dyrektor szkoły Pani Ewa Bodys – Teterycz wraz z pocztem sztandarowym reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości 25-lecia nadania imienia  por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom”  Szkole Podstawowej w Chmielku.

                 Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w tej ważnej lokalnej uroczystości zaprzyjaźnionej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Chmielku. Dalsze obchody odbywały się na terenie szkoły. Zaproszonych gości serdecznie powitał dyrektor szkoły Pan Zbigniew Sokal. Następnie obejrzeliśmy prezentację pt. „Historia i bieżąca działalność SP w Chmielku” oraz patriotyczny montaż słowno – muzyczny. Zaproszeni goście dziękowali za zaproszenie, gratulowali wspaniałej uroczystości i życzyli dalszych sukcesów dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i uczniom. Głos zabrał również syn Edwarda Błaszczaka, który podziękował za piękną uroczystość.

                 Jubileusz był dla nas żywą lekcją historii i na długo pozostanie w naszej pamięci.

    • Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2022 – międzynarodowe wydarzenie w polskich szkołach.

    • 30 września nasza placówka świętowała Europejski Dzień Sportu Szkolnego.

     Ideą ESSD była celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów.

     Tego dnia w naszej szkole obowiązywał wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy. Wszyscy byliśmy ubrani na sportowo. Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie ( młodsza 0-III i starsza IV-VIII). O godz. 9.00 każda klasa wraz z wychowawcą realizowała zadania online w swojej sali lekcyjnej. Następnie druga część została już przeprowadzona w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. Uczniowie młodsi mieli do pokonania tor przeszkód, zabawy z piłką gimnastyczną, przenoszenie pachołka i hula hop, układanie liter z własnych ciał. Uczniowie starsi grali w klasy, w dwa ognie piłką gimnastyczną i mieli okazję sprawdzić swoją kondycję podczas biegu wytrzymałościowego. O godz. 10.00 chłopcy udali się na trening piłkarski z p. Damianem Kaproniem a dziewczynki na zajęcia fitness dance z p. Małgorzatą Kupczak.

     Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom za tak duże zaangażowanie.  

     Sami zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!

     @EuropejskiDzienSportuSzkolnego

     #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

    • Mobilne Laboratoria Przyszłości

    •  

     W naszej szkole 22.09.2022r. odbyły się warsztaty prowadzone przez edukatorów Mobilnego Laboratorium Przyszłości. Celem projektu jest pokazanie potencjału oraz możliwości, jaki daje sprzęt, w który wyposażone są szkoły w ramach Laboratoriów Przyszłości.

     Laboratoria Przyszłości to kluczowy program w procesie cyfryzacji polskich szkół, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

      

     W warsztatach wzięli uczniowie klas 4-8. Lekcje pokazowe były podzielone na 2 grupy:  zajęcia z druku 3D oraz zajęcia z zakresu „sztucznej inteligencji”. Na zajęciach z Druku 3D uczniowie wprowadzeni zostali w świat druku 3D i szansę zapoznać się z możliwościami drukarki 3D oraz poznać sposób jej działania i nazwy komponentów.

     Na lekcji ze sztucznej inteligencji uczniowie poznali zakres możliwości jakie daje w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja, a nawet stanąć z nią w szranki. W podsumowaniu zajęć dzieci wraz z prowadzącą doszli jednak do wniosku, że za sztuczną inteligencją zawsze stoi człowiek, więc nie grozi nam zagłada ludzkości ze strony robotów. 😊

      

      

    • EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

    •  

     30 września 2022r. nasza szkoła po raz pierwszy obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day - ESSD). To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W poprzedniej edycji ESSD wzięły udział blisko 2 mln uczniów z blisko 4 tys. szkół w 38 krajach na całym świecie!

      

     ESSD zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej. Nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także w salach matematyki, języka polskiego, czy edukacji wczesnoszkolnej, dlatego 30 września (piątek)  w naszej szkole będzie obowiązywał wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy. 

      

     Tego dnia ubieramy się wszyscy na sportowo !!!

     Będziemy wspólnie ćwiczyć i bawić się 120 minut. Zaczynamy od godz. 9.00 do 11.00.

     Już niedługo relacja z wydarzenia w naszej szkole!

     #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL@EuropejskiDzienSportuSzkolnego

      

     Koordynator: Małgorzata Kupczak

      

      

    • Wycieczka do Energylandii i Kalwarii Zebrzydowskiej

    • W dniach 16-17 września br. dzieci z naszej parafii i szkoły, które aktywnie udzielają się w grupach parafialnych m.in. w Kole młodzieżowym, Kole Misyjnym oraz Ministrantach, pojechały na dwudniową wycieczkę. Pierwszy dzień upłynął nam pod znakiem zabawy w Energylandii. Drugi dzień spędziliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie  razem modliliśmy się przy cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Zwiedzaliśmy zabytkowy kościół i klasztor o. Bernardynów oraz wędrowaliśmy kilka kilometrów Drogą Krzyżową. Wyjazd wszystkim bardzo się podobał.

    • Pokazy historyczne

    • We wtorek 20 września br. naszą szkołę odwiedziła grupa Rekonstrukto, która zaprezentowała pokaz historyczny pt. "Życie i kultura w średniowieczu".

     Uczniowie dowiedzieli się jaka droga wiodła do stanu rycerskiego. Aby zostać prawdziwym rycerzem, trzeba było się bardzo długo przygotowywać przez naukę i posługę od pazia przez giermka oraz wykazać się bohaterskim czynem. Podczas pokazu jeden z naszych uczniów dostąpił zaszczytu pasowania na rycerza, drugi zaś został zakuty w dyby. Warunkiem jego uwolnienia była obietnica wzorowego zachowania i dobra nauka. Wszyscy zebrani mieli okazję również zobaczyć liczne rekwizyty z epoki oraz kolekcję broni, którą posługiwali się średniowieczni rycerze. Uczniowie po pokazach mogli dotknąć wszystkich eksponatów. Taka podróż w czasie do odległego średniowiecza okazała się ciekawą lekcją historii.

    • Narodowe Czytanie 2022

    •           8 września 2022 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja "Narodowego Czytania" pod patronatem pary prezydenckiej. W bieżącym roku lekturą ogólnopolskiej akcji były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W spotkaniu zorganizowanym przez opiekuna biblioteki szkolnej zaproszeni goście (panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Babicach) oraz przedstawiciele społeczności szkolnej (pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie kl. VII i VIII, pracownicy szkoły) zaprezentowali następujące utwory: „Pierwiosnek”, „Świteź”, „Świtezianka”,  „Powrót taty”, „Dudarz”. Na widowni zasiedli pozostali uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, którzy z uwagą wysłuchali zaprezentowanych wierszy.

     Na zakończenie czytający otrzymali pisemne podziękowania od organizatora oraz wielkie brawa od publiczności.


    • Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym

    • Poczet sztandarowy naszej szkoły z opiekunem oraz Panią Dyrektor Ewą Bodys-Teterycz wziął udział
     12 września 2022r. w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godz. 10:00 odbyła się msza św. pod przewodnictwem
     ks. biskupa M. Leszczyńskiego, który poświęcił sztandar szkoły, nową salę gimnastyczną oraz tablicę pamiątkową. W programie uroczystości znalazła się też część artystyczna oraz pokazy sportowe.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

    • Zapraszamy jutro (01.09.2022 r.) wszystkie dzieci, rodziców oraz dziadków na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

     Plan uroczystości:

     8.40 - zbiórka pod szkołą

     8.45 - wyjście do kościoła wraz ze sztandarem

     9:00 - Msza Święta w kościele pw. Andrzeja Boboli w Babicach

     9.45 - przejście do szkoły

     10.00 - oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego przez panią dyrektor oraz spotkanie z wychowawcami klas